2015

דין וחשבון שנתי לשנת 2015 המרכז הרפואי לבריאות הנפש מזור(מזרע) בעלי תפקידים בכירים, מבנה המרכז הרפואי: מנהלת המרכז הרפואי – פרופ' אילנה קרמר סגנית מנהלת

קרא עוד »

2016

דין וחשבון שנתי לשנת 2016 המרכז הרפואי לבריאות הנפש מזור(מזרע) בעלי תפקידים בכירים, מבנה המרכז הרפואי: מנהלת המרכז הרפואי – פרופ' אילנה קרמר סגנית מנהלת

קרא עוד »

2017

דין וחשבון שנתי לשנת 2017 המרכז הרפואי לבריאות הנפש מזור(מזרע) מבנה המרכז הרפואי ושמות בעלי תפקידים בכירים בו מנהלת המרכז הרפואי  –  פרופ' אילנה קרמר

קרא עוד »
  • לפניות ניתן לפנות לממונה על חופש המידע

    טליה בן אבי שטיינברג

    טלפון – 02-5082535

    מייל – Meida-med-cen@MOH.GOV.IL