2018

דין וחשבון שנתי לשנת 2018 המרכז הרפואי לבריאות הנפש מזור(מזרע) מבנה המרכז הרפואי ושמות בעלי תפקידים בכירים בו מנהלת המרכז הרפואי  –  פרופ' אילנה קרמר

קרא עוד »

2015

דין וחשבון שנתי לשנת 2015 המרכז הרפואי לבריאות הנפש מזור(מזרע) בעלי תפקידים בכירים, מבנה המרכז הרפואי: מנהלת המרכז הרפואי – פרופ' אילנה קרמר סגנית מנהלת

קרא עוד »

2016

דין וחשבון שנתי לשנת 2016 המרכז הרפואי לבריאות הנפש מזור(מזרע) בעלי תפקידים בכירים, מבנה המרכז הרפואי: מנהלת המרכז הרפואי – פרופ' אילנה קרמר סגנית מנהלת

קרא עוד »

2017

דין וחשבון שנתי לשנת 2017 המרכז הרפואי לבריאות הנפש מזור(מזרע) מבנה המרכז הרפואי ושמות בעלי תפקידים בכירים בו מנהלת המרכז הרפואי  –  פרופ' אילנה קרמר

קרא עוד »
 • ממונה על העמדת מידע לציבור לפי חוק חופש המידע בחטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים

  גב' טליה בן אבי – שטיינברג

  כתובת מייל:  Meida-med-cen@MOH.GOV.IL

  טלפון: 02-5082535

   

  להגשת בקשה למידע לחץ כאן:

  https://foi.gov.il/he/inforequest