דין וחשבון שנתי לשנת 2017
המרכז הרפואי לבריאות הנפש מזור(מזרע)

 1. מבנה המרכז הרפואי ושמות בעלי תפקידים בכירים בו

מנהלת המרכז הרפואי  –  פרופ' אילנה קרמר
מנהלת אדמיניסטרטיבית  –  גב' נעמי אסולין
סגנית מנהלת המרכז הרפואי  –  ד"ר לורה שרוני
סגן מנהלת אדמיניסטרטיבית  –  מר נעם וימן
מנהל הסיעוד –  מר דרור טרן
סגן מנהל הסיעוד  –  מר נאהי דאוד
היועצת המשפטית –  עו"ד חמדת אור
מנהל כספים –  מר אילן רצון
מנהלת מחלקת משאבי אנוש –  גב' קמילה קרול
מנהל מערכות מידע ומחשוב –  מר אריאל לביא 

 1. תחומי הפעילות של המרכז הרפואי

המרכז הרפואי לבריאות הנפש מזור נוסד בשנת 1954 ככפר עבודה לחולים כרוניים והמיטות האחרונות הפעילות שהתווספו היו בשנת 1980.

המרכז הרפואי משרת את אזור הגליל העליון, התחתון והמערבי, המונה כ- 850 אלף נפש. יש להוסיף לנתונים אלה את הגידול הטבעי, העלייה וההגירה הפנימית לגליל. הצפי לשנת 2020 הוא לאוכלוסייה בת מיליון  תושבים באזור השירות שלנו. מדובר במרכז לבריאות הנפש היחיד באזור.

במרכז הרפואי 309 מיטות אשפוז ו-60 מיטות ביחידה להכנה לקהילה ובנוסף 25 חולי יום. המרכז הרפואי נותן את מגוון השירותים הפסיכיאטריים לאזור, מהתערבות בזמן משבר ועד שיקום לבני 18 ומעלה.

למרכז הרפואי מרחבים גדולים של נוף, עצים וגינון. צוות המרכז הרפואי עושה מאמצים רבים לטיפוח השטח לנוחות החולים והמבקרים.

כל סקטור קליני מסונף למחלקה המתאימה באוניברסיטה או בטכניון וכך מהווה המרכז הרפואי מתקן הוראה לסטודנטים לרפואה, לסיעוד, לעבודה סוציאלית, לפסיכולוגיה ולריפוי בעיסוק. בשנים האחרונות נקשרו קשרי הוראה, טיפול ומחקר גם עם הפקולטה לקרימינולוגיה במכללת "הגליל המערבי" ועם הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה והמכללה הטכנולוגית "ארז", ועם חוגים רלבנטיים במכללת תל חי.

המרכז הרפואי לוקח חלק נכבד בהיערכות לשעת חירום, בהיבט של שירותי בריאות הנפש לאזור כולו שהוא, כידוע, קו עימות.

הפעילות להנהגת האיכות והמצוינות במרכז הרפואי החלה בשנת 1995 וכללה עיצוב אסטרטגיה, קביעת יעדי הארגון והכשרת כוחות פנימיים.

כיום יש פעילות ענפה במרכז הרפואי של תהליכי שיפור איכות. שיטת העבודה היא מובנית ומונחית ע"י אנשי מקצוע שהוכשרו לכך. השיטה שנבחרה בבית החולים היא שיטת EFQM, והיא מהווה כיום מנוף למספר רב של תהליכי שיפור איכות המתנהלים במקביל, בשיתוף מלא ובתמיכה מלאה של הנהלת המרכז הרפואי.

במרכז הרפואי פועל צוות מחקר, המרכז היגוי ותמיכה במחקר ע"י צוות המרכז הרפואי. הרופאים במרכז הרפואי מבצעים פרויקטים שונים של מחקר רפואי בתחום הטיפול התרופתי במחלות נפש, פידמיולוגיה של מחלות נפשיות בילדים ונוער, בתחום הסיעוד ובתחום הפסיכולוגיה הרפואית. בשנת 2011 נפתח מרכז למחקר בביולוגיה מולקולרית ופרויקטים  ראשונים של מחקר בסיסי כבר הוגשו לקרנות תחרותיות.

 1. מנהלי מחלקות ויחידות רפואיות במרכז הרפואי לבריאות הנפש מזור (נכון ל- 7/2018)

מנהלת מח' 1 (מטי) – ד"ר ורוניקה מירונוב
מנהלת מח' 2 – ד"ר סארה עראף
מנהלת מח' 4 – ד"ר אלנה כנעני קליין
מנהלת מח' 5 – ד"ר אלנה צ'רניאבסקי
מנהלת מח' 6 – ד"ר נטשה אנוך
מנהל מח' 7 – ד"ר יולי ולצקוב
מנהל מח' 8 – ד"ר עדו פלג
מנהל מח' 9 – ד"ר נג'יב  ג'הג'ה
מנהל מח' 10 – ד"ר כיאל גאסן
מנהלת יח' משפטית – ד"ר ענת רטנר
מנהלת אשפוז יום – ד"ר מרגנית כרמון
מנהלת מרפאת נהריה – ד"ר אפרת סיטי אליפז
מנהל מרפאת עכו – ד"ר חואן בראל
מנהל השרות הסוציאלי – גב' רותי אופק מוגילנסקי
מנהלת השרות הפסיכולוגי – גב' דורית וקסלר
מנהלת ריפוי בעיסוק – גב' ענת רימון

 • רשימה זו הינה רשימה חלקית של בעלי התפקידים. ניתן לפנות למרכז הרפואי לשם קבלת פרטים בנוגע לבעלי תפקידים נוספים. כמו כן ניתן להיכנס לאתר האינטרנט של המרכז בכתובת:
  https://www.mazorhealth.co.il

 

 1. סקירת עיקרי פעילות המרכז הרפואי לשנת 2017
 • מספר מיטות פעילות ברישיון: 309 + 60 מיטות ביחידה להכנה לקהילה ובנוסף 25 חולי יום.
 • מספר ימי אשפוז – 107,383
 • מספר ימי אשפוז יום – 3,856
 • אחוז תפוסה – 95%
 • מספר ביקורים במרפאה – 39,548

להלן קישור לתקציב  המרכז הרפואי לשנת 2017: תקציב 2017

פרויקטים מרכזיים בשנת 2017

 • פרויקט נפש בריאה בגוף בריא.
 • הטמעת מדדים קליניים.
 • רענון נהלי החייאה.
 • ECT – time out.
 • הטמעת תהליכי למידה מחלקתיים ורוחביים של אירועים חריגים.
 • התמודדות עם אלימות והפחתת אמצעי הגבלה.
 • ניהול סיכונים למניעה ואיתור מפגעים מסכנים.
 • הטמעת מדדי ביצוע ביחידות המנהל והמשק.
 • עיצוב תומך החלמה בכל המחלקות הסגורות הפעילות, ובמרחבים הפתוחים בבית החולים בשיתוף הפקולטה לאדריכלות נוף בטכניון.
 • שיפור השרות במערך הלוגיסטי.
 • תהליך מואץ של הכנה לאקרדיטציה ע"י JCI.
 • שיפור הרצף הטיפולי – בניית תהליך מובנה של שחרור מטופל, מותאם לנוהל החדש ולדרישות אקרדיטציה.
 • סדנאות לצוותים רב מקצועיים בנושאים של התמודדות עם אלימות ושיפור השרות.
 • שילוב "עמיתים מומחים" במחלקות וביחידות בית החולים.
 • "קבוצה גדולה" ומערך של הדרכות לצוותים רב מקצועיים ולצוות הסיעודי בכל המחלקות – לשיפור מתמיד של התקשורת הארגונית.
 • פתיחת מרפאת נביגייט – טיפול אינטנסיבי רב מקצועי אמבולטורי באפיזודה ראשונה של מחלת נפש.
 • פתיחת מערךDBT לטיפול במטופלים עם הפרעת אישיות גבולית – בנהריה ובמרפאת מעקב מזור.
 • תהליך מובנה לשיפור הטיפול בסכרת.
 • הרחבת פעילות פנאי בעזרת מדריכים בתחומים מגוונים במחלקות הסגורות בשעות אחר הצהרים.
 • שילוב סטודנטים למטרת דה-אסקלציה של אלימות במחלקות הסגורות ושילוב מאבטחים עם הכשרה מיוחדת לאותה מטרה.
 1. רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור שהמרכז פרסם בשנת 2017 

לא פורסמו.

 1. הנחיות מנהליות כתובות לפיהן פועל המרכז הרפואי

המרכז הרפואי פועל בהתאם לנהלי וחוזרי משרד הבריאות. נהלים אלו ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד הבריאות בכתובת: https://www.health.gov.il

 1. מאגרי המידע של המרכז הרפואי
  א. מאגר מטופלים
  ב. מאגר עובדים
  ג. מאגר ספקים
 2. דיווח הממונה על חופש המידע לפי סעיף 5(א) לחוק חופש המידע, התשנ"ט – 1999:
  בשנת 2017 התקבלה פנייה אחת. הפנייה נענתה בחיוב.
 3. דרכי יצירת קשר עם המרכז הרפואי

כתובת המרכז הרפואי – רח' דוכיפת 2, עכו  25201
מרכזיה: 04-9559595

כתובת אתר האינטרנט של המרכז הרפואי: www.mazorhealth.co.il

 הממונה על פניות הציבור –  גב' רותי אופק, מנהלת השרות הסוציאלי
דרכי ההתקשרות עם הממונה על פניות הציבור: טל': 04-9559629, 050-6267727 פקס: 04-9559695
טל' נוסף: מזכירה ענת טוויזר  04-9559746

הממונה על העמדת מידע לרשות הציבור לפי חוק חופש המידע – עו"ד חמדת אור.

דרכי ההתקשרות עם הממונה לפי חוק חופש המידע:

דוא"ל : meida.hofesh@mazor.health.gov

פקס: 04-9559555

*לפניות ניתן לפנות לממונה על חופש המידע עו"ד חמדת אור למייל meida.hofesh@mazor.health.gov.il