דין וחשבון שנתי לשנת 2016
המרכז הרפואי לבריאות הנפש מזור(מזרע)

 1. בעלי תפקידים בכירים, מבנה המרכז הרפואי:
  מנהלת המרכז הרפואי – פרופ' אילנה קרמר
  סגנית מנהלת המרכז הרפואי – ד"ר לורה שרוני
  מנהלת אדמיניסטרטיבית – גב' נעמי אסולין
  ס. מנהלת אדמיניסטרטיבית – מר נעם וימן
  מנהל הסיעוד – מר דרור טרן
  ס. מנהל הסיעוד – מר נאהי דאוד
  היועצת המשפטית – עו"ד שלומית טפירו
  מנהל כספים – מר אילן רצון
  מנהל מערכות מידע ומחשוב – מר אריאל לביא
  מנהלת משאבי אנוש – גב' קמילה קרול
 2.  תיאור תחומי הפעילות של המרכז הרפואי וכן בעלי תפקיד עיקריים בו:
  המרכז לבריאות הנפש מזור נוסד בשנת 1954 ככפר עבודה לחולים כרוניים והמיטות האחרונות הפעילות שהתווספו היו בשנת 1980.

ביה"ח משרת את אזור הגליל העליון, התחתון והמערבי, המונה כ- 850 אלף נפש. יש להוסיף לנתונים אלה את הגידול הטבעי, העלייה וההגירה הפנימית לגליל. הצפי ל-2020 הוא לאוכלוסייה בת מיליון  תושבים באזור השירות שלנו. מדובר במרכז לבריאות הנפש היחיד באזור.

בביה"ח  309 מיטות אשפוז ו-60 מיטות ביחידה להכנה לקהילה ובנוסף 25 חולי יום. המרכז נותן את מגוון השירותים הפסיכיאטריים לאזור, מהתערבות בזמן משבר ועד שיקום. לבני 18 ומעלה.

לבית החולים מרחבים גדולים של נוף, עצים וגינון. צוות בית החולים עושה מאמצים רבים לטיפוח השטח לנוחות החולים והמבקרים.

כל סקטור קליני מסונף למחלקה המתאימה באוניברסיטה או בטכניון וכך מהווה ביה"ח מתקן הוראה לסטודנטים לרפואה, לסיעוד, לעבודה סוציאלית, לפסיכולוגיה ולריפוי בעיסוק. בשנים האחרונות נקשרו קשרי הוראה, טיפול ומחקר גם עם הפקולטה לקרימינולוגיה במכללת "הגליל המערבי" ועם הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה והמכללה הטכנולוגית "ארז", ועם חוגים רלבנטיים במכללת תל חי.

ביה"ח לוקח חלק נכבד בהיערכות לשעת חירום, בהיבט של שירותי בריאות הנפש לאזור כולו שהוא, כידוע, קוו עימות.

הפעילות להנהגת האיכות והמצוינות במרכז הרפואי לבריאות הנפש מזור החלה בשנת 1995 וכללה עיצוב אסטרטגיה, קביעת יעדי הארגון והכשרת כוחות פנימיים.

כיום יש פעילות ענפה בביה"ח של תהליכי שיפור איכות. שיטת העבודה היא מובנית ומונחית ע"י אנשי מקצוע שהוכשרו לכך. השיטה שנבחרה בבית החולים היא שיטת EFQM, והיא מהווה כיום מנוף למספר רב של תהליכי שיפור איכות המתנהלים במקביל, בשיתוף מלא ובתמיכה מלאה של הנהלת בית החולים.

בבית החולים פועל צוות מחקר, המרכז היגוי ותמיכה במחקר ע"י צוות בית החולים. הרופאים בבית החולים מבצעים פרויקטים שונים של מחקר רפואי בתחום הטיפול התרופתי במחלות נפש, אפידמיולוגיה של מחלות נפשיות בילדים ונוער, בתחום הסיעוד ובתחום הפסיכולוגיה הרפואית.
ב-2011 נפתח מרכז למחקר בביולוגיה מולקולרית ופרויקטים  ראשונים של מחקר בסיסי כבר הוגשו לקרנות תחרותיות.

מנהלי מחלקות ויחידות רפואיות במרכז הרפואי לבריאות הנפש מזור נכון ל- 11/2017
מנהלת מח' 1 (מטי) – ד"ר ורוניקה מירונוב
מנהלת מח' 2 – ד"ר סארה עראף
מנהל מח' 3 (בשיפוץ כעת) – ד"ר אנדרי דרבנסקי
מנהלת מח' 4 – ד"ר אלנה כנעני קליין
מנהלת מח' 5 – ד"ר אלנה  צ'רניאבסקי
מנהלת מח' 6 – ד"ר נטשה אנוך
מנהל מח' 7 – ד"ר יולי ולצקוב
מנהל מח' 8 – ד"ר עדו פלג
מנהל מח' 9 – ד"ר נג'יב  ג'הג'ה
מנהל מח' 10 – ד"ר כיאל  גאסן
מנהלת יח' משפטית – ד"ר ענת רטנר
מנהלת אשפוז יום – ד"ר מרגנית כרמון
מנהלת מרפאת נהריה – ד"ר אפרת סיטי אליפז
מנהל מרפאת עכו – ד"ר חואן בראל
מנהל השרות הסוציאלי – גב' רותי אופק מוגילנסקי
מנהלת השרות הפסיכולוגי – גב' דורית וקסלר
מנהלת ריפוי בעיסוק – גב' ענת רימון

יחידות הנותנות שרות מחוץ למרכז:
מרפאת נהריה – רח' ויצמן 42 נהריה
מרפאת עכו – רח' טרמפלדור 37 עכו
מרפאת כרמיאל מבוגרים – הגליל 32 כרמיאל
מרפאת כרמיאל ילד ונוער – הברושים 31 כרמיאל

*רשימה זו הינה רשימה חלקית של בעלי התפקידים וניתן לפנות למרכז הרפואי לשם קבלת פרטים בנוגע לתפקידים נוספים, כמו כן ניתן להיכנס לאתר האינטרנט של המרכז בכתובת: (ניתן ללחוץ על הקישור)
https://www.mazorhealth.co.il

3. סקירת עיקרי פעילות המרכז הרפואי לשנת 2016
מס' מיטות פעילות ברישיון
: 309 + 60 מיטות ביחידה להכנה לקהילה ובנוסף 25 חולי יום.
ימי אשפוז 104,775
אחוז תפוסה 93%
ביקורים במרפאות 41,798

קישור ל- תקציב משרד הבריאות קישור ל-עמ' 20 תקציב מזור(מזרע) 

פעילות המרכז לשיפור איכות הטיפול והשרות 2016
– 
פרויקט נפש בריאה בגוף בריא
– הטמעת מדדים קליניים
– ריענון נהלי החייאה
– ECT – time out
– הטמעת תהליכי למידה מחלקתיים ורוחביים של אירועים חריגים
– התמודדות עם אלימות והפחתת אמצעי הגבלה
– ניהול סיכונים למניעה ואיתור מפגעים מסכנים
– הטמעת מדדי ביצוע ביחידות המנהל והמשק
עיצוב תומך החלמה במח' 9
שיפור תשתית פיזית
שיפור השרות במערך הלוגיסטי

4. המקומות והמועדים בהם ניתן לעיין בהנחיות מנהליות הכתובות שלפיהן המרכז הרפואי פועל, כאמור בסעיף 6 לחוק חופש המידע:

המרכז הרפואי פועל כנגזר מהנחיות ונהלי משרד הבריאות הבאים לידי ביטוי בין היתר בחוזרי מנכ"ל. וחוזרים אלה ניתן למצוא באתר הרשמי של משרד הבריאות. (ע"י לחיצה על הקישור) ttp://www.health.gov.il

5. מאגרי המידע של המרכז הרפואי, הרשומים על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981:
מאגרי המידע המרכזיים של ביה"ח:
א. מאגר מטופלים
ב. מאגר עובדים
ג. מאגר ספקים

6. פרסומים (ניתן ללחוץ על הקישורים):
ברכת הדרך-עברית
ברכת הדרך-ערבית
בורשור יחידה משפטית
בורשור מחלקה 4
בורשור מחלקה 5
בורשור מחלקה 6
בורשור מחלקה 9

7. דיווח הממונה על חופש המידע לפי תקנה 7 לתקנות חופש המידע, התשנ"ט – 1999: לא הוגשו בקשות למידע במהלך שנת 2016.

*לפניות ניתן לפנות לממונה על חופש המידע עו"ד חמדת אור למייל meida.hofesh@mazor.health.gov.il