השירות הפסיכולוגי מורכב מפסיכולוגים קליניים בכירים, מדריכים, מומחים ומתמחים. השירות שוקד על הכשרה אינטנסיבית של פסיכולוגים קלינים תוך פעילויות מגוונות, צוותיות ,מחלקתיות ומוסדיות. השירות הפסיכולוגי בבית החולים מוכר לצורך הכשרה להתמחות קלינית ולהסמכה להדרכה קלינית. בנוסף, מדי שנה מצטרפים לשירות סטודנטים במהלך פרקטיקום קליני והתנסות בשדה.

בהתבסס על התפיסה שהפרעות נפשיות קשות הן תולדה של אינטראקציה מורכבת של היבטים גנטיים, ביולוגיים, סביבתיים ופסיכולוגיים – הטיפול בהפרעות אלו, בתוך צוות רב מקצועי, משלב את כלל ההיבטים, כאשר הטפול הרגשי הינו חלק משמעותי מהטיפול הנפשי הכולל במסגרת בית החולים.

טיפול פסיכותרפויטי במהלך האשפוז הפסיכיאטרי תומך ומאפשר למטופל לאסוף כוחות בהתמודדות הלא פשוטה עם מצבו הרגשי, להרחיב את הבנת עולמו הפנימי ולפתח את הכלתו הרגשית.

מטרתו של צוות הפסיכולוגים לקדם חשיבה פסיכולוגית הנשענת על הבנה פסיכודינמית ושמוש בגישות טיפול מגוונות, שמשמעה:

• הבנת יחודיותו של המטופל.
• הבנת השדה הבינאישי מטפל-מטופל.
• הבנת תהליכים לא-מודעים.
• הבנה שההתקדמות של המטופל אינה לינארית. היא כוללת נסיגות, משאלה לשמר את המצב המוכר על אף הקושי שבו והתנגדות למאמצי המטפל להניעו. הפחד משינוי אינו נתפס כמכשול אלא כמאפיין אנושי וכאתגר טפולי להבנה ולהכלה.

לשם כך, בית החולים בכלל, וצוות הפסיכולוגים בפרט משקיע ביצירת מסגרות חשיבה צוותיות ומחלקתיות, פרטניות וקבוצתיות. מסגרות אלה מאפשרות הבנה עמוקה יותר של המטופל, כולל השפעת העבודה עם המטופל על הצוות, הבנה שמרחיבה את הסביבה התרפויטית עבור המטופל.
השרות הפסיכולוגי מציע:

1.  פסיכותרפיה אינדיבידואלית

פסיכותרפיה היא טפול שיטתי באמצעות דיבור. אחת מהנחות היסוד היא שנפשנו מורכבת מיחסי האנוש שנחרטו בנו. הטפול הפסיכותרפויטי, אם כן, הוא הזדמנות מיוחדת לפרוש, ואולי גם לתקן, שבושים ביחסי האנוש ובעולם הרגשי הפנימי, שאירעו מסיבות שונות.

הפסיכותרפיה הרווחת היא בדרך כלל פסיכותרפיה דינמית, כלומר מושפעת מהגישות הפסיכואנליטיות. גישות אלה, עברו שינויים מרחיקי לכת מאז היווסדה של הפסיכואנליזה מתוך הבנה הולכת ומעמיקה של מצבי נפש ראשוניים ומוקדמים בהתפתחות. שינויים אלו מותאמים לרוח הזמן ומאפשרים טפול נפשי מתאים לטווח רחב של מטופלים, כולל הפרעות אישיות קשות ומחלות נפש.

האשפוז מזַמֵן לעיתים מפגש ראשון עם פסיכולוג ועם הערך של טפול רגשי. חלק מן ההתערבויות הטיפוליות יהיו ראשוניות וקצרות. במגמה העכשווית של קיצור אשפוזים- יתכן והמפגש עם הפסיכולוג יהווה הכנה לטפול פסיכולוגי מתמשך יותר, במידת הצורך, אותו אפשר יהיה לקבל בקהילה. טפול שעשוי לתרום למניעת אשפוז חוזר. כמו כן, מתקיימים בבית החולים גם טיפולים ממושכים ואינטנסיביים יותר. צוות הפסיכולוגים פתוח למגוון של גישות טיפוליות עדכניות תוך התאמתן לצרכי המטופל.
2. אבחונים פסיכולוגיים

אבחון פסיכולוגי נעשה כאשר עולה צורך להרחיב בהבנת נפשו של המטופל. האבחון נעשה בדרך כלל באמצעות הבטרייה הדיאגנוסטית הקלאסית (בנדר, ציורים, רורשך, T.A.T. ווכסלר).
תהליך האבחון דורש השקעת זמן מרובה בהעברתו, פענוחו ועיבודו על ידי הבודק ושיתוף פעולה וידיעה טובה של השפה מצד הנבדק.
האבחון מאפשר להגיע להבנה עמוקה של עולמו הפנימי של המטופל. הבנה זו במהלך האשפוז מהווה בסיס לבניית תכנית טיפולית, יכולה לסייע באבחנה מבדלת ובעלת השלכות על קביעת הטפול התרופתי ובניית תכנית שיקומית.

3. טפול קבוצתי

בבית החולים ניתן דגש על טיפול קבוצתי ופיתוחו. טפול קבוצתי מהווה הזדמנות לעזור למטופל לצאת מהבידוד החברתי שלו ולשפר את המיומנויות הבינאישיות. צוות הפסיכולוגים מעורב מאד בעשייה זו ובהובלתה.
(ראה הפרק הנפרד המוקדש לטיפול קבוצתי בבית החולים).
 

4. הבנה פסיכולוגית בעבודת המחלקה

העבודה בצוות רב מקצועי מעשירה וחיונית עבור הטיפול במטופל,  שפעמים רבות נפגע בתחומי תפקוד רבים.  הפסיכולוג, כחבר צוות במחלקה, מוסיף את ההסתכלות הפסיכולוגית בהבנת המטופל, בהבנת התהליכים המורכבים שמתרחשים במחלקה, ב- management של הטפול, ובבניית תכנית לשחרור ושיקום.

5. מתן יעוץ לצוותי מחלקות

העבודה בבית חולים פסיכיאטרי דורשת התמסרות מיוחדת מצד העובדים ויכולה להיות מתגמלת מאד עבורם. יחד עם זאת, החשיפה המתמדת, לקשיים האישיים  של המטופלים, לדיכאון, ייאוש, ניתוק מהמציאות, בלבול, תוקפנות ולעיתים אלימות עלולה ליצור שחיקה, תשישות ופסימיות.  צוות הפסיכולוגים מעורב מאד, יחד עם בעלי מקצועות אחרים, בלווי צוותי המחלקות בהתמודדותם. ההזדמנות של צוות המחלקה להקדיש זמן להדרכה קבוצתית בלווי איש מקצוע חיצוני למחלקה, מאפשרת לצוות להבין את ההשפעות העמוקות של ההתמודדויות שהוא חשוף אליהן בעבודתו. תהליך זה משפרת באופן משמעותי את תפקוד הצוות ואת יעילות הטיפול במאושפזים.

6.      מתן הדרכות

הדרכה אינטנסיבית היא חלק מובנה בתוך מערך ההכשרה של הפסיכולוג. החשיבות הרבה וההשקעה הרבה של המדריך והמודרך, באות מתוך הכרה שעבודה טיפולית טובה מושתתת, בנוסף על ידע מקצועי, על בדיקה ובקרה עצמית מתמדת. העבודה הטיפולית מעוררת בהכרח אצל המטפל תהודה רגשית חזקה.  לימוד ובדיקה של תהודה זו חיוניים הן להבנת המטופל והן לקביעת דרכי התערבות אפקטיביות.

בהתאם לתפיסה זו ומתוך הכרה בצורך בהדרכה וליווי בתהליך ההכשרה ובמתן טיפול פסיכותרפויטי, הפסיכולוגים נותנים גם הדרכה  למגוון המקצועות של בריאות הנפש בתוך בית החולים: סטודנטים, מתמחים ומומחים.
 

פסיכולוגית ראשית:
גב' מיכל נוימן-שרשבסקי

השארת תגובה

חייבים להתחבר כדי להגיב.