העובדים הסוציאליים בביה"ח הם חלק מהמערך הרב מקצועי ומהמענה שניתן בכל מחלקות האשפוז. הם פועלים מתוקף חוק, ומעורבים בתהליכי הטיפול החל מהמיון, הקבלה למחלקה, ולאורך האשפוז, ועד תהליך השחרור והדאגה לרצף הטיפולי–שיקומי לאחריו.

ההתערבויות מושתתות בעיקרן על תפיסות הומניסטיות המדגישות את כוחותיו של האדם ומכבדות את יכולת הבחירה והאחריות שלו. הן מבוססות על חזון ההחלמה והתקווה, ומקדמות שינוי תפקודי ברמה פסיכולוגית, בינאישית וחברתית.

הטיפול הסוציאלי בעת האשפוז מושתת על היכרות עם עולמו הפנימי של האדם, הערכת צרכיו, נטיותיו, רצונו, כוחותיו ומגבלותיו. ומתייחס אל הקשר ויחסי הגומלין בינו לבין המערכות בהן הוא חי: המערכת המשפחתית, החברתית, הקהילתית והתעסוקתית. 

הטיפול ניתן על בסיס גישת ההחלמה, ומתייחס לנסיבות המיוחדות שהביאו למשבר הנוכחי, ומכוון לעזור לאדם ולמשפחתו להתמודד עם המשבר תוך גיוס כוחותיהם ומשאביהם האישיים במטרה לחזור לתפקוד בכל תחומי החיים. במקביל ישנה התערבות וגיוס משאבים וכוחות בסביבה לצורך יצירת תשתית להסתגלות והתארגנות מחודשת. 

מטרות העבודה הסוציאלית במרכז תכליתן מתן טיפול מיטבי למטופל ומשפחתו והן נמצאות על רצף שכולל: אבחון והערכה פסיכוסוציאליים, התערבויות טיפוליות ופסיכותרפיה, הכנה לשחרור, הכנה והפניה לשיקום ובניית הרצף הטיפולי. כל זאת מתוך ראיה מערכתית רחבה, ותוך כדי שמירה על קשר עם המשפחה וגורמי טיפול בקהילה (שרותי רווחה, מרפאות ראשוניות, שרותי שיקום, בטוח לאומי, פקידי סעד ועוד), וכן במתן סיוע למיצוי זכויות בתחומים שונים.

שיטות הטיפול כוללות טיפול פרטני, קבוצתי ומשפחתי, כמו גם מתן מידע, תמיכה, תיווך, הדרכה וקידום כישורים חברתיים.

העובדות הסוציאליות רובן בעלות תואר שני, ועם מגוון של התמחויות בתחומי השיקום, הטיפול המשפחתי, הטיפול בהתמכרויות, פסיכותרפיה, טיפול קוגניטיבי, טיפול בטראומה, אלימות במשפחה, איתור ילדים בסיכון, התערבות בשעת משבר.

בנוסף הצוות יוזם, מוביל ומשתתף במיזמים שונים למען רווחת המטופלים כגון: הכנסת וליווי עמיתים מומחים כעובדים בבית החולים , טיפול מותאם לשונית ותרבותית לעולים מאתיופיה וכן הטמעת התערבויות טיפוליות חדשניות.

תחומי הטיפול:

משפחות – מתוך ההבנה שהתמודדות עם מחלת נפש ועם האשפוז מלווה פעמים רבות במצוקה של המשפחה כולה, העובד הסוציאלי מציע גם לה ייעוץ וטיפול במצבי משבר. מספק ליווי, תמיכה, הדרכה, תיווך וסנגור בכל תחומי החיים המושפעים ממחלת הנפש של בן המשפחה. בבית החולים פועל מזה מספר שנים 'המרכז למשפחות', שמציע מגוון שירותי טיפול ויעוץ משפחתי וקבוצתי.

 השירות ניתן גם בשפות ערבית ורוסית. במרכז למשפחות מועסקת 'עמיתה מומחית'.

אחראית השרות למשפחות היא דלית סייג בן שמעון, עובדת סוציאלית ומטפלת משפחתית –  טל'      04-9559640  קישור למרכז משפחות

שיקום – הטיפול ניתן במטרה לסייע לאדם לממש את יכולתו לחיות חיים עצמאיים ככל שניתן לאחר השחרור מבית החולים. התהליך כולל: בנית תכנית השיקום ביחד עם המתמודד ובהתאם לשאיפותיו והעדפותיו, הפניה לוועדת סל שיקום המתקיימת בבית החולים אחת לשלושה שבועות, הכנת המשתקם ומשפחתו לתהליך ולדיון בוועדה, ליווי ביישום החלטות הוועדה תוך קשר ותיווך עם הגורמים בקהילה והבטחת הרצף הטיפולי-שיקומי.

את וועדות השיקום בבית החולים מרכזת מנהלת השרות הסוציאלי קרינה טרב טל':   04-9559629 
קישור לחוק השיקום וסל שיקום

מימוש זכויות ותיאום טיפול- העובדת הסוציאלית מלווה ומסייעת במימוש הזכויות במגוון תחומים הנוגעים לאדם ולמשפחתו, וזאת מול מוסדות שונים כמו: ביטוח לאומי, משרד הרווחה, משרד הביטחון, משרד הבריאות, סיוע משפטי, ארגונים ועמותות, קשר עם מחלקות הרווחה ועוד.

מינוי אפוטרופוס- הערכת הצורך במינוי אפוטרופוס וליווי בתהליך המינוי המשפטי ולאחריו.  במצבים בהם החולה אינו יכול לנהל את ענייניו, נשקלת האפשרות לפנות לבית המשפט כדי למנות לו אפוטרופוס. האפוטרופוס ימונה לצורך ניהול רכושו, או לצורך מתן טיפול רפואי מציל חיים, או לשניהם. העובד הסוציאלי במחלקה, מעורב בהערכת הצורך במינוי אפוטרופוס, בגיבוש ההמלצה לגבי האדם המתאים להתמנות לאפוטרופוס או בהערכת תפקודו של האפוטרופוס הקיים.

טיפול בנפגעי/ות תקיפה מינית ונפגעי/ות אלימות במשפחה- זיהוי ואיתור, ליווי וטיפול בנפגעות/ים ובמקביל יצירת קשר עם הרשויות הרלוונטיות בקהילה.

מטופלים שנפגעו מאלימות במשפחה, זקוקים להתייחסות רגישה במיוחד, כדי למנוע הישנות מצבי האלימות עם חזרתם לקהילה. במקרים אלו הטיפול ניתן למטופל עצמו ולמשפחתו במשולב, בשיתוף עם גורמי הרווחה המקומיים. העובדים הסוציאליים עוסקים בליווי וטיפול בנפגעים ובונים תכנית טיפול כוללנית עם הרשויות העוסקות בכך בקהילה.

טיפול מותאם תרבותית ביוצאי אתיופיה

נפגעי נפש יוצאי אתיופיה הסובלים מתחלואה נפשית משמעותית, מתמודדים בו זמנית בכמה חזיתות. בנוסף להתמודדות עם הסימפטומים המאפיינים את מחלתם ועם האובדנים המתלווים למחלה, הם מתמודדים הן עם הסטיגמה הקיימת בציבור כלפי נפגעי הנפש והן עם הסטיגמה כלפי יוצאי אתיופיה. הניסיון מלמד שכשהם מבקשים להיעזר בשירותי בריאות הנפש, הם חשים זרות בשל הבדלי התרבויות. פעמים רבות הם מתקשים להבין את הניואנסים בטיפול  המקובל במרכזים לבריאות הנפש, המושתת על התרבות המערבית, ולרוב אנשי הצוות מתקשים להבין את תרבותם

לצורך זה מועסקת אצלנו עובדת סוציאלית  ממוצא אתיופי. תפקידה להקל על יוצאי הקהילה בהתמודדותם עם המחלה והממסד ולהוות גשר תרבותי

סטודנטים- בשירות משולבים סטודנטים לעבודה סוציאלית במסלול הכשרתם לתואר ראשון ושני, שמגיעים מהמוסדות להשכלה גבוהה באזור: מאוניברסיטת חיפה ומהמכללה האקדמית בצפת. ההכשרה נמשכת לאורך כל שנת הלימודים. הם משולבים בעבודה הטיפולית במחלקות ומקבלים הדרכה מעובדים סוציאליים בכירים.

כמו כן אנו מלווים קבוצות סטודנטים מתחומים אחרים מהמכללות באזור, המגיעים בקביעות לאורך שנה"ל, למפגשי חונכות ופעילות חברתית תרבותית. הסטודנטים מעשירים את המרחב הטיפולי במרכז.

תחלואה כפולה-  הפרויקט מתקיים בביה"ח בשיתוף הרשות למלחמה בסמים, ומטרתו פיתוח מענים למאושפזים המתמודדים עם הפרעה נפשית וגם עם התמכרות. השירות ניתן על ידי צוות רב מקצועי במחלקות הסגורות והפתוחות, וב"מרחב טיפולי" של 8 מטות – ראה מחלקה 1- מט"י. הטיפול פרטני, שיקומי, קבוצתי, ומשפחתי בשותפות עם הצוות הטיפולי ומדריך המקיים קבוצות '12 הצעדים'.

מתנדבים- כחלק מן הקשר עם הקהילה , במטרה להעשיר את המשאבים הקיימים ולהרחיב את השירות שניתן למאושפזים, אנו משלבים מתנדבים בביה"ח. המתנדבים נמצאים בקשר ישיר עם המטופלים ומעניקים להם רגעי שמחה שייכות וקירבה.

המתנדב יכול לתרום לרווחת המטופלים על ידי לקיחת תפקיד של 'חבר מלווה' למאושפז מסוים או בהפעלה חברתית כמו: נגינה, שירה, ריקוד, הדרכה לקבוצת מטופלים וכד'. המתנדבים מלווים על ידי הצוות.

נשמח להרחיב את השורות ולקלוט מתנדבים נוספים ולהתאים לכל מתנדב תפקיד מספק ומשמעותי עבורו.  

למתעניינים ניתן לפנות למרכזת היחידה להתנדבות ומנהלת השירות הסוציאלי, קרינה טרב בטל':  04-9559629

קרינה

קרינה טרב – מנהלת השרות הסוציאלי:    9559629 
מייל: karina@mazor.health.gov.il

יפה בראס -סגנית מנהלת השרות הסוציאלי:
  04-9559569

מיכל מלח מטפלת משפחתית מוסמכת -מרכז משפחות: 9559640

היחידה לטיפול קוגניטיבי: רוזאנה ג'וסמן   9954770

 

השארת תגובה

חייבים להתחבר כדי להגיב.