מכרז מס' 07-24

התקנת מערכות גז ואספקת גז לדוודי קיטור

טפסי המכרז