אילן רצון – מנהל כספים


 מחלקת הכספים בבית החולים מונה 7 עובדים בנוסף למנהל הכספים.
צוות המערך הכספי : מנהל מבקר ומבצע את הפעילות הפיננסית ומערכת פיקדונות חולים של ביה"ח, בהתאם למדיניות ההנהלה ,בכפוף לחוק,להוראות משרד האוצר ועפ"י הנחיות מקצועיות של חשב משרד הבריאות.

מדור הכספים מספק שירות לכלל מחלקות ביה"ח ולמרפאות בקהילה, וכן מענה לכלל עובדי ביה"ח ועובדי המרפאות בתחום השכר.
הצוות פועל בהתמדה, ביצירתיות וחדשנות לשיפור ולקידום המערך הכספי בביה"ח, בדגש על שיפור השירות ללקוחות פנים וחוץ.


תפקידים ואחריות:

רישום ותיעוד מכלול הפעילות הפיננסית
גביית הכנסות רפואיות ותפעוליות
טיפול בפיקדונות חולים
ביצוע תשלומים לספקים
דיווח ופיקוח בכל נושאי השכר
פיקוח על רכישות והתקשרויות
ניהול ופיקוח על תקציב קניות, שכר והכנסות
התאמות בנקים
הכנת דוחות כספיים בחתכים שונים

צוות המחלקה:

אילן רצון-מנהל כספים
נחמה אזלן-סגנית מנהלת כספים
צחי שלומוביץ-מנהל ענף חשבונאות
הלן ספנדי- מנהלת מדור שכר
נורית ליבוביץ-רכז נושא ספקים
לימור בנזינו-מנהלת ענף גביה
אורנה אדרי-ספקים
מורן קסרי – קופה

השארת תגובה

חייבים להתחבר כדי להגיב.