היחידה לפסיכיאטריה משפטית הוקמה בשנת 1995 וכוללת יחידת אשפוז, ומרפאת בדיקות משפטיות לפי צו.

היחידה עוסקת בהערכות פסיכיאטריות משפטיות, בהתאם להחלטות בית המשפט והפסיכיאטר המחוזי. הצוות הרב מקצועי, מטפל במאושפזים בתוקף צו הסתכלות, בהתאם למצבם הרפואי ולצורך מתן חוו"ד פסיכיאטריות משפטיות. היחידה עוסקת גם בטיפול פרטני, יעוץ והוראה של תחום הפסיכיאטריה המשפטית. מעבר לכך תפקיד משמעותי נוסף הינו ביצוע הערכות מסוכנות של מאושפזים תחת צו אשפוז בעבירות חמורות, עבור ועדה פסיכיאטרית מיוחדת.

הפניות ליחידה, הן בתוקף צו בדיקה והן בתוקף צו הסתכלות נעשות בתוקף צו בית משפט, ומבוצעות במינוי של פסיכיאטר מחוזי. הבדיקות מבוצעות תחת צו בדיקה אמבולטרי ובמקרה הצורך מבוצעת הסתכלות תוך אישפוז.

חוות הדעת פסיכיאטרית משפטית עוסקת במצב הנפשי של הנבדקים, בהתייחס לאירוע העבירה, אבחון פסיכיאטרי משפטי, ורב מקצועי,  וכולל התייחסות  לנושא האחריות והמסוגלות לעמוד לדין. תהליך כתיבת חוות הדעת כולל בדיקות  חוזרות רב מקצועיות ביחידה המשפטית, איסוף מידע  מגורמים שונים, כגון המשטרה, עורכי דין, בתי חולים, מרפאות, רווחה, מסגרות גמילה, בני משפחה ועוד, והכנת חוו"ד אינטגרטיבית בהתאם.

צוות מיון משפטי:
ד"ר ענת רטנר-מנהלת היחידה
גב' רונית לטי- קרימינולוגית קלינית
מר יואל שפנר-קרימינולוג קליני
גב' רוונד חלאילה סרחאן – עובדת סוציאלית
גב' מירב איטח-מזכירת היחידה

השארת תגובה

חייבים להתחבר כדי להגיב.