הטיפול הקבוצתי במרכז לבריאות הנפש "מזור"

החשיבה הטיפולית הקבוצתית רואה באדם חלק בלתי נפרד מהחברה בה הוא חי. הבנתו המלאה כוללת הבנה של האופן בו הוא פועל, מרגיש ומתפקד בתוך חברה. טיפול במסגרת קבוצתית מספק הזדמנות לבחון זאת. טיפול זה מסייע למטופל להבין את קשייו עם הסובבים אותו ולהתמודד איתם טוב יותר.

הטיפול הקבוצתי תופס מקום מרכזי ב "מזור". אנו רואים את מחלקות בית החולים כמרחב קבוצתי משותף, בו שוהים המטופלים יחדיו, מחוץ לסביבתם הטבעית. החשיבה הטיפולית הקבוצתית מאפשרת להשתמש במרחב זה בצורה מיטבית כדי לבנות אווירה תומכת במחלקה, וכדי לשפר את יכולתם של המטופלים להיות בחברת אנשים אחרים. יכולת זו הינה מרכיב מהותי ביכולתם להשתלב בחברה, מחוץ למסגרת האשפוז.

מחלקות בית החולים מרבות להשתמש בקבוצות טיפול מסוגים שונים. בכלל כך, קבוצות דינמיות (מילוליות) המכוונות להתבוננות פנימה, קבוצות תמיכה, קבוצות בעזרת אמצעים אומנותיים, קבוצות תפקוד ועשייה משותפת, קבוצות למתן ידע והדרכה בנושאים שונים, קבוצות בגישה קוגניטיבית התנהגותית, קבוצות בגישת שנים עשר הצעדים לטיפול בהתמכרויות וקבוצות לקידום התמודדות עם תחלואה כפולה (הפרעה נפשית וסמים), קבוצות יוגה, וקבוצות פעילות גופנית. בהנחיית הקבוצות מעורבים אנשי כל מקצועות הטיפול: רופאים, אחיות, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, מרפאים בעיסוק, מטפלים בהבעה ומדריכי תחלואה כפולה.

כל מחלקות בית החולים מקבלות הדרכה קבוצתית סדירה לצוות המחלקה הרב מקצועי. הדרכה זו מאפשרת לצוותים להתבונן ולשפר את הטיפול הקבוצתי הניתן על ידם. מעבר לכך, אחת לחודש מתכנס כל צוות בית החולים (המגזר הקליני ומגזר המנהל והמשק) לקבוצה גדולה. הקבוצה הגדולה היא מרחב ייחודי, המאפשר לכל בית החולים על כל מרכיביו, להתבונן על עצמו, על התנהלותו ותרבותו, ולקדם תרבות של שיח ושיתוף פעולה בין המגזרים השונים בתוכו. ככזה, הוא גם מהווה גג המחזק את החשיבה הקבוצתית והדיאלוג בתוך היחידות עצמן.

ההדרכות הקבוצתיות במחלקות והקבוצה הגדולה, מאפשרות לאנשי הצוות להתבונן על הסביבה הטיפולית הנבנית בבית החולים ובמחלקותיו ועל עצמם כיחידים, בתוכה. מבט זה מסייע לקיים במחלקות בית החולים אווירה מקבלת, סבלנית ופתוחה. בנוסף לכך, מתקיימות הדרכות קבוצתיות בתוך כל מגזר טיפולי. ההדרכות הקבוצתיות בבית החולים ניתנות על ידי פסיכיאטרים, פסיכולוגים ועובדים סוציאליים. מרכז ההדרכה הינו ד"ר עדו פלג.

 

 

השארת תגובה

חייבים להתחבר כדי להגיב.