מנהלת הסיעוד

הסיעוד בבית החולים מזור רואה את המטופלים במרכז ומתאים את עצמו לציפיותיהם ורצונותיהם. להנהלת הסיעוד מחוייבות ליצירת תרבות ארגונית המעודדת למידה והתפתחות קלינית וניהולית לצוות הסיעודי לאורך הקריירה המקצועית.
הנהלת הסיעוד מחוייבת להרחיב את סמכויות האחות בהתאם לשקולי טובת המטופל, מדיניות מנהל הסיעוד ותוך הבטחת הכשרה.
הנהלת הסיעוד מחוייבת לחינוך סטודנטים לסיעוד, מחקר ובסיס להתפתחות מקצועית.
להנהלת הסיעוד ב"מזור" מחוייבות להבטיח סביבה תומכת הממוקדת ברווחת העובד ומאפשרת לו לבצע את ייעודו.
השקפת העולם של הסיעוד במרכז לבריאות הנפש "מזור"
הסיעוד בבית החולים "מזור" רואה את האדם כמערכת הוליסטית המשלבת בתוכה מרכיבים גופניים, נפשיים וחברתיים. לב העבודה הסיעודית הינו האינטראקציה בין המטופלים, בני משפחותיהם וצוותי הטיפול. אנו שמים דגש על מעורבות המטופלים בטיפול ושמירת כבודם וזכויותיהם.
האשפוז בבית החולים הינו אפיזודה זמנית אשר מטרתה לאפשר למטופל לחזור במהרה לקהילה. לכן, הסיעוד הפסיכיאטרי מתמקד בעשייה סיעודית שעיקרה מתן כלים וידע שיסייעו למטופל להגיע לתובנה לקשייו ולתפקד בסביבתו הטבעית. אנו מבקשים לסייע למטופל להשיג תחושת רווחה אישית, לשמור על איכות חיים וטיפול עצמי, להשתמש נכון בטיפול ובתרופות כדי להתמודד עם סימפטומים וכדי למנוע החרפה, ולחזק את יכולותיו השונות. שיקום המטופלים וקישורם לקהילה הוא מרכזי בתפישתנו.
הייחודיות המקצועית של האח/ות הפסיכיאטרי/ת מתבטאת באינטראקציה של גופי ידע מתחום הרפואה, מדעי הטבע, החברה, החינוך והמנהל.
פיתוח העשייה הסיעודית במרכז לבריאות הנפש "מזור"
הנהלת הסיעוד רואה את העובד כמשאב העיקרי לטיפול במטופל. לכן, פיתוח הצוות נמצא במרכז העשייה שלה. במהלך השנים, כחלק ממגמת האקדמיזציה בסיעוד, חל גידול מואץ במספר האקדמאים בקרב האחים והאחיות ובמספר בעלי הכשרה על בסיסית בתחומי בריאות הנפש, גריאטריה, טיפול נמרץ, רפואה דחופה, מנהל והדרכה.
שיטות העבודה בסיעוד
שיטות העבודה בקרב הצוות הסיעודי מתבססות ומותאמות לאופי המחלקות ולאופי ההפרעה הנפשית של המטופל. כל שיטות העבודה בסיעוד מבוססות על תפישה כוללנית של המטופל, שמוש באומדנים ובאבחנות סיעודיות.
בקרות שוטפות מהוות כלי לבדיקת המצב הקיים על מנת לקדם שיפור מתמיד בתהליכים הטיפוליים וכדי לזהות תחומי התערבות נדרשים.
בעבודת הצוות הסיעודי בבית החולים מונהגת שיטת הפקדה אישית כחלק מטיפול פרטני במאושפזים. הלווי האישי של מטופלים על ידי אנשי צוות מתבסס על פיתוח קשר המכוון להעצמתו של המטופל. כמו כן, מעורבים אנשי הסיעוד בהנחיית קבוצות טיפוליות במחלקות בית החולים, קבוצות המותאמות לצרכי המטופל.

הוראת הסיעוד בבית החולים

בבית החולים לומדים ועוברים התנסות קלינית כ 160 סטודנטים לסיעוד מדי שנה. הם מופנים ממספר בתי ספר ואוניברסיטאות בכל מסלולי ההכשרה בסיעוד. כמו כן, אנשי צוות בכירים מרצים בבתי הספר בסביבה. בכל מחלקה ישנם מספר מדריכים קליניים אשר עברו לשם כך הכשרה מאושרת על ידי מנהל הסיעוד במשרד הבריאות.
מדי שנה, אנו נוטלים חלק בארגון ימי עיון לצוות בית החולים בשיתוף בתי הספר לסיעוד ואוניברסיטת חיפה.


צוות הנהלת הסיעוד:

גב' איה ארבל-מנהלת הסיעוד
מר נאהי דאוד-ס.מנהלת הסיעוד
גב' ליבי מור-מרכזת פיקוח קליני
גב' אינה יוסף-מרכזת תחום א' (חת"ש)
מר מוטי יעקב-מפקח קליני
גב' חני אמסלם-מרכזת לשכה

השארת תגובה

חייבים להתחבר כדי להגיב.