כתובתינו:

רח' דוכיפת 2, עכו  מיקוד 25201
מרכזית ביה"ח: 04-9559595

אתם מוזמנים להתקשר אלינו 04-9559595 לכל צורך ותועברו לשלוחה המבוקשת לפי בקשתכם ע"י נתב שיחות

 

כתבו לנו:

מחלקת רשומות ומידע רפואי לרשותכם בימים א-ה מהשעות 08.00 – 16.00 טלפון : 04-9559591, 9559616 -04 פקס : 04-9954707, 04-9910919 מייל : danab@mazor.health.gov.il, judite@mazor.health.gov.il