זכויות החולה

מדינת ישראל משרד הבריאות
טופס זכויות וחובות למתאשפז ביחידה פסיכיאטרית
לפי סעיף 35(ו) ,29א לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991

1. לשם אשפוזך בבית החולים תיבדק/ י בדיקה רפואית, נפשית וגופנית.

2. בעת קבלתך לבית החולים יינתן לך הסבר כללי על בית החולים, על מצבך ועל הצורך באשפוז; כמו כן יימסר לך מידע והסבר אודות זכויותיך וחובותיך.

3. אשפוזך בבית החולים מותנה בהסכמתך, אלא אם כן הובאת לאשפוז:

(1) בתוקף צו של בית המשפט;
(2) בתוקף הוראת אשפוז של הפסיכיאטר המחוזי;
(3) לפי קביעת מנהל בית החולים בדבר הצורך באשפוזך הדחוף.

4. עם קבלתך לאשפוז תתבקש/ י לחתום על טופס הסכמה לקבלת טיפול; אם אושפזת מרצונך יינתן לך טיפול רפואי, למעט טיפול חירום, רק בהסכמתך; הסכמה זו איננה כוללת טיפולים מיוחדים שלהם תתבקש/ י להסכים בנפרד. אם תסרב/ י לקבל טיפול רשאי מנהל בית החולים לשחררך מן האשפוז.
5. אשפוזך יארך עד שמצבך הרפואי יאפשר את שחרורך. אם אושפזת מרצונך, זכותך לבקש, בכתב, ממנהל בית החולים לשחררך מהאשפוז; על המנהל לשחרר אותך תוך 48 שעות ממועד הגשת בקשתך, אלא אם כן תוצא לגביך, בפרק הזמן האמור, הוראת אשפוז עקב מצבך הרפואי.

6. אם אושפזת בתוקף הוראת אשפוז של פסיכיאטר מחוזי, זכותך לערור על כך בפני הועדה הפסיכיאטרית המחוזית; את בקשת הערר באפשרותך להגיש באמצעות מנהל בית החולים, הפסיכיאטר המחוזי או ראש שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות.

7. אם אושפזת בתוקף צו אשפוז של בית משפט או בהוראת פסיכיאטר מחוזי – יינתן לך טיפול, לרבות טיפול מיוחד, גם ללא הסכמתך.

8. אין להעבירך מהמוסד שבו את/ה מאושפז/ת למוסד פסיכיאטרי אחר אלא בהסכמתך; אם את/ה מתנגד/ת להעברה – אין להעבירך אלא בהסכמת הפסיכיאטר המחוזי ובמקרים מיוחדים – בהוראת ראש שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות.

9. המטרה העיקרית של אשפוזך היא קבלת טיפול רפואי, זכותך לקבל טיפול רפואי וסיעודי, מזון ותרופות בהתאם למצבך הרפואי, הנפשי והגופני על פי התנאים וההסדרים הנהוגים במערכת הבריאות בישראל. אם אין לרשותך אמצעים כלכליים יספק לך בית החולים דמי כיס בהתאם למקובל.

10. זכותך להחזיק בחפצים אישיים במידה סבירה, ללבוש את בגדיך האישיים, הכל בהתאם למצבך ולתנאים הנוהגים בבית החולים.

11. זכותך לשמור על קשר עם בני משפחתך וידידיך, באמצעות טלפון, משלוח וקבלה של מכתבים סגורים וקבלת אורחים בשעות הביקור; דמי הדואר והטלפון יהיו על חשבונך, גם אם מצבך הרפואי אינו מאפשר קיום כל הקשרים האמורים, תישמר לך זכותך לשלוח מכתבים סגורים לעורך דינך, לאפוטרופסך, לפסיכיאטר המחוזי, לועדה הפסיכיאטרית וליועץ המשפטי לממשלה.

12. הנך זכאי/ת לחופש תנועה בתוך בית החולים. אם אין מצבך הרפואי מאפשר זאת, רשאי רופאך להחליט על הגבלת התנועה עד לשיפור במצבך; חופשות מחוץ לכותלי בית החולים הן חלק מתכנית הטיפול ויינתנו לך בהתאם לשיקולי הצוות המטפל.

13. כל מידע שאת/ה מוסר/ת או שנמסר עליך הוא סודי, הצוות המטפל יעביר מידע אודותיך רק לגורמים רפואיים מוסמכים או על פי דין לכל גורם אחר כגון: בני משפחתך, ידידיך ומוסדות שונים, יימסר מידע בהסכמתך, או בהתחשב במצב הרפואי, לפי שיקולי הצוות המטפל.

14. הנך זכאי/ת לקבל מידע אודות מצבך; מידע זה יימסר לך לפי שיקול דעתו של הרופא.

15. זכותו של משרד הבריאות לקבוע את שיעור השתתפותך בדמי אשפוזך בהתאם לתקנות בנושא זה.

16. זכותך לשמור ולנהל את רכושך גם בזמן אשפוזך, אלא אם כן קבע המנהל, בכתב, שאינך מסוגל/ת לדאוג לענייניך; על קביעה כזו הנך רשאי/ת לערור בפני הועדה הפסיכיאטרית.

17. בית החולים יאפשר לך לשמור על אמונתך, תרבותך ומנהגיך.

18. חובתך להתחשב בזולת, לכבד את הצוות ואת כל האנשים הנמצאים בבית החולים; עליך לשמור על הניקיון, השקט והפרטיות של החולים האחרים, ולא לפגוע בגופם וברכושם.

19. הצוות רואה בך שותף/ה פעיל/ה לתכנון הטיפול בך ולשינויים בו; התקדמות טיפולך תלויה במידה רבה בשיתוף הפעולה שלך. הצוות מצפה שתיקח/י חלק פעיל בפעילויות, בטיפולים ובתכניות השונות המיועדות לך.

מרכז משפחות

שירותי טיפול, ייעוץ ותמיכה למשפחות

התמודדות עם מחלת נפש של בן משפחה מלווה, כמעט תמיד, במצוקה קשה למשפחה כולה ואורחות חייה מושפעים מכך. בני המשפחה זקוקים בעצמם לתמיכה ולליווי במסע המורכב של הטיפול בבן המשפחה שמתמודד עם ההפרעה הנפשית/המחלה .

אנו מאמינים כי הפחתת המצוקה של המשפחה, ומתן סיוע במצב הדחק, תסייע  בהתארגנות בהמשך ותשפר אווירה רגשית בבית, מה שישפיע ישירות גם על מצב המטופל. מתוך כך, אנו שואפים לקשר רציף ורב מקצועי עם המשפחות. קשר כזה נבנה במחלקות כבר מהשלבים הראשונים של האשפוז כדי לספק ליווי, תמיכה והדרכה בתחומים המושפעים מהמחלה. המרכז למשפחות מציע מגוון שירותים נוספים ייחודיים:

טיפול פרטני / זוגי / משפחתי כשהמשפחה היא במרכז. בהשתתפות המטופל או בלעדיו בהתאם למה שמתאים ואפשר. המטרה היא לעבד תהליכים רגשיים ולהגיע להתארגנות טובה יותר. אופי ההתערבות ומשכה נקבעים בהתאם לצרכים הייחודיים של כל משפחה.

קבוצות
במרכז מתקיימות 3 קבוצות:
1. קבוצת נשים בנות משפחה ביום א' בין השעות: 14:30-16:00
2. קבוצת בני משפחה ביום א' בין השעות: 16:00-17:30
3. קבוצת נשים דוברות ערבית יום ג' בין השעות: 15:00-16:00
להצטרפות לקבוצות ניתן לפנות לאחראית המרכז בטלפון: 04-9559640

* מרכז משפחות נותן מענים גם בשפה הערבית והרוסית

צוות המרכז למשפחות:

אחראית המרכז – , עובדת סוציאלית ומטפלת משפחתית . 

עמית מומחה המביאה ידע מניסיון ­- שימרי גרונדמן

לפניות: בטל' 04-9559640 או 04-9559689
במייל   dinam@mazor.health.gov.il

המרכז למשפחות מקיים קשר רצוף עם שירותים נוספים בקהילה, כמו המרפאות לבריאות הנפש ומילם כדי להבטיח את הרצף במענה לו זוכות המשפחות.

מחלקת רשומות ומידע רפואי לרשותכם בימים א-ה מהשעות 08.00 – 16.00

טלפון    04-9559591, 9559616 -04

פקס      04-9954707, 04-9910919

מייל danab@mazor.health.gov.il

      judite@mazor.health.gov.il

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן