המרכז לבריאות הנפש "מזור" הינו בית החולים הפסיכיאטרי המרכזי בצפון. הוא מסונף לבית הספר לרפואה בטכניון. במסגרת זו בית החולים עוסק בהוראת סטודנטים לרפואה ובמחקר מדעי.
במרכז שלוש מחלקות ומרפאה קהילתית המוכרות להתמחות ובתוכן יחידה לפסיכיאטריה משפטית ויחידה למיון והשהיה.
המרכז לבריאות הנפש "מזור" מציע למתמחים בו מסגרת של עבודה על פי דרישות ההתמחות בפסיכיאטריה של המועצה המדעית ובצידן תוכנית לימודים עשירה ומאתגרת בסביבת עבודה קשובה ואוהדת. במהלך ההתמחות ניתנת הכשרה מעמיקה באבחון וטיפול בתחלואה נפשית. בית החולים מעודד מתמחים לעסוק בפעילות מחקרית, ביולוגית ופסיכולוגית כאחד. דגש מיוחד ניתן בתוכנית ההתמחות על ההיבטים הפסיכולוגיים בעבודת הפסיכיאטר, בד-בבד עם העמקה בחשיבה הפסיכותרפויטית הדינמית וגישות אחרות.
 
בנוסף להכשרה המעשית במחלקות ובמרפאה המתבצעת תחת הדרכת הרופאים הבכירים כוללת תוכנית הלימודים את המרכיבים הבאים:

סמינר לימודים:
סמינר זה עוסק בקריאה ולמידה על היבטים שונים, תיאורטיים ומעשיים של הפסיכיאטריה. נדונים בו  נושאים כדוגמת פסיכופתולוגיה, פסיכיאטריה ביולוגית, פסיכו-פרמקולוגיה, פסיכותרפיה, ופסיכיאטריה משפטית. הסמינר מתקיים אחת לשבוע.

ראיון מודרך עם מטופל:
סדנת ראיון אשר מטרתה לפתח את יכולות הראיון של המתמחים. הסדנה המתקיימת פעמיים בשבוע כוללת ראיון על ידי מתמחה בהדרכת מנהלת בית החולים, מנהלי המחלקות ורופאים בכירים ואחריו דיון על הראיון עצמו והממצאים שעלו בו.

הדרכה קלינית קבוצתית על מקרי מיון:
מטרת הדרכה זו היא לדון במאפייני המטופלים הפונים למיון, ניהול הטיפול בהם והרחבה בהבנת הסוגיות הטיפוליות העולות מפניות אלה. ההדרכה מתקיימת שלש פעמים בשבוע.

הדרכה בפסיכותרפיה:
ההדרכה על פסיכותרפיה דינמית כוללת הדרכה אישית אחת לשבוע לכל מתמחה, על ידי פסיכיאטרים ופסיכולוגים בכירים. במקביל, מתקיימת הדרכה קבוצתית אחת לשבוע. בקבוצת ההדרכה מושם דגש על התמודדותם הרגשית של המתמחים עם העבודה הפסיכיאטרית במחלקות. מתמחים נדרשים להתחיל לטפל בפסיכותרפיה החל מאמצע שנת ההתמחות הראשונה. כמו כן ניתנת הדרכה והוראה בטיפול קוגניטיבי התנהגותי.

הדרכה בפסיכיאטריה משפטית:
במרכז יחידה לפסיכיאטריה משפטית המרכזת את הפעילות הקשורה למתן חוות דעת משפטיות באזור הצפון. העבודה ביחידה חושפת את המתמחה לתהליך המורכב של הכנת חוות הדעת המשפטית וכן לסוגיות שונות הקשורות לחוק. המתמחים במזור מקבלים הדרכה סדירה בנושאים הקשורים בפסיכיאטריה משפטית.

השתתפות בפעילות אקדמית בבית החולים:
מתמחים נדרשים להשתתף בקביעות ב journal club ובהצגות מקרה קליניות, המתקיימות מדי שבוע בבית החולים ובערבי עיון הנערכים בו.

פעילות מחקרית:
במרכז מתקיימת פעילות מחקרית ובצידה סמינר מחקר קבוע. תחומי המחקר בבית החולים כוללים את חקר תפישות המחלה וההתמודדות עמה בקרב אוכלוסיית המטופלים, חקר ביולוגית המוח, מחקר פרמקולוגי ומחקר של מאפייני הארגון עצמו והעובדים בו. ב"מזור" פועלת מעבדת מחקר במדעי המח. מתמחים משולבים בעשייה זו.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן