רופאים

– 2 רופאים מתמחים בפסיכיאטרית מבוגרים
– 1 רופא מתמחה בפסיכיאטריה משולבת ילד ונוער + מבוגרים

לפרטים לפנות :
טלפון: 04-9559608/7/9 – הילה רוזן, מנהלת לשכת מנהלת ביה"ח.

הגדרת תפקיד:
מילוי חובותיו/ה בהתאם לדרישות ההתמחות במקצוע בו מתמחה בהתאם לתקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות)- התשל"ז-1977.
ביצוע פעולות אבחוניות וטיפוליות בחולים המאושפזים בביה"ח והמופנים ליחידות ביה"ח השונות כגון: רפואה דחופה, מרפאות, ומכונים.
השתתפות באופן קבוע בפעילות הרפואית השוטפת של צוות היחידה.
בדיקת החולים המופנים, קביעת אבחון ובהתאם לו את הבדיקות והטיפולים הנחוצים בכל מקרה.
העברת מסקנות, אבחנות והמלצות לתוכנית טיפולית לאישור הממונה, לאחר קבלת אישור הממונה ביצוע הטיפול בהתאם לתוכנית המאושרת, הכוללת בדיקות, טיפולים, הזמנת יועצים, בהתאם לצורך ובכפוף לחוק זכויות החולה.
השתתפות בביקורים יומיים של הצוות הרפואי הבכיר במחלקה ובביקורים מודרכים של מנהל/ת המחלקה.
הצגת החולים שבטיפולו/ה ועדכון הצוות במהלך הטיפול בהם ובהתקדמותם.
יישום ההחלטות הפרטניות המתקבלות במהלך הביקור, בטיפול בחולה.
ניהול רשומה רפואית עדכנית, ברורה ושוטפת המפרטת כל מידע הקשור בחולה שבטיפולו/ה מראשית הטיפול ועד לשחרורו, זאת בהתאם לנהלי הרישום הרפואי הקיימים ביחידה.
השתלבות במערך התורנויות של ביה"ח, בהתאם לתוכנית הנקבעת ע"י הממונה.
השתתפות בפעולות הדרכה והשתלמויות מקצועיות בביה"ח.
עיון ומעקב שוטף אחר התפתחויות מדעיות בתחום התמחותו כפי שבאות לביטוי בספרות המקצועית.

ביצוע תפקידים נוספים, בתחום המקצועי, לפי הוראות הממונה.

רופאים

2 רופאים מומחים בפסיכיאטרית מבוגרים
1 רופא מומחה בפסיכיאטריה בילד ונוער

לפרטים לפנות :
טלפון: 04-9559608/7/9 – הילה רוזן, מנהלת לשכת מנהלת ביה"ח.

הגדרת תפקיד
עיסוק באחד או יותר ממקצועות הרפואה, במסגרת המרכז הרפואי, בהתאם להכשרה המקצועית, לחוקים ולתקנות, בכפוף למנהל המחלקה.
פיקוח והדרכת הרופאים הזוטרים במחלקה, לרבות פתרון בעיות מקצועיות המתעוררות, בהתאם לצורך.
ביצוע אבחונים וטיפולים לחולים המאושפזים, תוך דיווח לממונה ובכפוף לחוק זכויות החולה.
מתן יעוץ מקצועי בתחום התמחותו לגורמים שונים במרכז הרפואי.
ייזום והוצאה אל הפועל של תוכניות הדרכה והשתלמויות לצוות המחלקה ובמרכז הרפואי בתחום התמחותו.
איסוף חומר סטטיסטי הדרוש למחקרים, השתתפות בהוראה ובמחקרים במקומות המסונפים למוסדות אקדמיים.
השתלבות במערך הכוננויות והתורנויות של ביה"ח בהתאם לתוכנית הנקבעת ע"י הממונה.
התעדכנות שוטפת בהתפתחויות מדעיות בתחום עבודתו, כפי שבאות לביטוי בספרות המקצועית, לשם יישומן בעבודתו.
מסירת מידע רפואי הקשור לחולה, לממונה ולכל גורם המוסמך לקבלו לפי חוק ועפ"י הנהלים המאושרים.
ניהול רישום על מחלות המחייבות הודעה בהתאם לחוק ומעבירו לממונה.
ביצוע תפקידים נוספים, בתחום המקצועי, לפי הוראות הממונה.

למרכז הרפואי לבריאות הנפש "מזור" בעכו דרוש/ה דיאטנ/ית למילוי מקום ב – 50% משרה
דרישות המשרה

למרכז הרפואי לבריאות הנפש "מזור" בעכו דרושים/ות מרפאים/ות בעיסוק למילוי מקום בחלקיות משרה

דרישות המשרה

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן