יחידת אשפוז יום נועדה לתת טיפול נפשי בעת מצב נפשי חריף, אשר התפתח/החמיר לאחרונה ומחייב טיפול אינטנסיבי. מתקבלים מטופלים הסובלים ממצבים דכאוניים, מצבים פסיכוטיים, יציאה משווי משקל נפשי באדם עם הפרעת אישיות, תכנים אובדניים ותכני פגיעה עצמית, מצבי חרדה קשים ועוד.

הטיפול ביחידת אשפוז היום מכוון להשגת איזון נפשי, שילוב מחודש של המטופל בקהילה והכוונה לשיקום, בהתאם למאפייני המקרה. ייתרונה של היחידה הוא בכך שהיא מאפשרת טיפול אינטנסיבי כשהאדם שוהה בסביבת חייו הטבעית ואינו מתנתק ממנה. מבנה זה מאפשר התמודדות מעמיקה עם קשיים המתעוררים בסביבת חייו של המטופל, בהם משפחתיים, תפקודיים ואישיים. תנאים אלה מאפשרים התכווננות מיוחדת לנושא השיקום.

יחידת אשפוז היום עובדת כסביבה (milieu) טיפולית. במוקד העשייה המחלקתית עומדת חשיבה קבוצתית, הרואה ביכולתו של האדם להשתלב בחברה מרכיב טיפולי מרכזי. זאת מתוך הנחה כי אדם חי בחברה ובקבוצות, בין אם מדובר במשפחה, מקום עבודה, לימודים או חברים. אדם חש טוב יותר כשהוא מסוגל להיות עם אחרים בצורה מיטיבה, לקבל מהם תמיכה וליצור יחד איתם. מגוון הקבוצות הטיפוליות הקיים במחלקה מאפשר למטופלים לחזק את יכולותיהם להתקרב לאחרים, לפעול ולתפקד בצוותא ולהתבונן בעזרת הקבוצה על עצמם, דרכי התמודדותם והאופן בו הם יוצרים קשר עם אחרים. 

יחידת אשפוז היום פועלת חמישה ימים בשבוע, בין השעות 8:00 ל 15:00 ואשפוז בה נמשך כחודשיים – שלושה.

ההפניה ליחידת אשפוז היום מתבצעת מ:

א.     מחלקות אשפוז מלא בבית החולים לשם השלמת תהליך הטיפול ותחילת תהליך שיקום.

ב.      מחדר המיון של בית החולים וממרפאות בריאות הנפש באיזור, כתחליף לאשפוז.

היחידה לאשפוז יום מוכרת לצרכים אקדמיים, ונותנת שדה להתנסות קלינית של סטודנטים במהלך שנת הלימודים. בכלל כך סטודנטים לרפואה, עבודה סוציאלית, רפוי בעיסוק וטיפולים בהבעה.

הפעילות הקלינית במחלקה:

הטיפול ביחידת אשפוז היום כולל הערכה ואבחון פסיכיאטרי, טיפולים פסיכותרפויטיים, רפוי בעיסוק, התערבויות משפחתיות ושיקומיות והתאמת טיפול תרופתי. תוכנית הטיפול של כל מטופל נקבעת לאחר ראיון על ידי פסיכיאטר, הערכה על ידי אנשי הצוות הרב מקצועי ודיון בצוות. את הטיפול בכל מטופל מרכז איש צוות רב מקצועי המשמש כמטפל עיקרי. המטפל העיקרי נבחר בהתאם למוקד ההתערבות הנדרש עבור המטופל. המטפל העיקרי מהווה את דמות הטיפול וההתקשרות המרכזית במחלקה ומרכז את תוכנית הטיפול והשיקום במטופל.

מטופל במחלקה משתתף בשתי קבוצות ביום. תוכנית הקבוצות בנויה כרצף, הנע מקבוצות המתמקדות בעשייה משותפת לקבוצות בהן נבנות חוויות רגשיות עם אחרים באמצעים הבעתיים וכלה בקבוצות המשמשות להתבוננות על היחסים עם אחרים ועל העולם הפנימי. הקבוצות קשורות זו בזו, וחוויות המתעוררות בקבוצה מסוג אחד מקבלות עיבוד ומבט נוסף בקבוצה מסוג אחר.

ביחידת אשפוז היום מתקיימות הקבוצות הבאות:

קבוצת פתיחת שבוע
בקבוצת פתיחת השבוע מתכנסים המטופלים מחדש לאחר סוף השבוע. הם סוקרים את חוויותיהם בסוף השבוע ומתארים את מטרותיהם בטיפול לשבוע הקרוב. בקבוצת סוף השבוע, המתקיימת מחוץ למחלקה במרחבים הנוי של בית החולים, מתבוננים המטופלים על עבודתם במהלך השבוע והישגיהם בה. הפעילות בחוץ מהווה מעבר לסוף השבוע בו לא מתקיימת פעילות טיפולית במחלקה.

קבוצת קהילה
קבוצה זו כוללת את כל המטופלים וכל אנשי הצוות ומונחית על ידי מנהל היחידה. קבוצה זו מאפשרת מגע קרוב בין אנשי הטיפול והמטופלים. היא עוסקת בבניית התרבות המחלקתית, וככזו- מגדירה את שניתן לעשות בקבוצות הקטנות. המשתתפים מוזמנים לשיח חופשי, ספונטני, תוך התבוננות על המתעורר והאופן בו הוא מתפתח.

קבוצת קולאז'
מטרתה של קבוצה זו היא מתן בטוי ויזואלי ומלולי לתכנים פנימיים המעסיקים את המטופלים. בקבוצה נעשית עבודה על מיומנויות מוטוריקה עדינה, תכנון והתארגנות על הדף והוצאה לפועל של רעיון. בסיום התהליך המטופלים מוזמנם להציג את עבודותיהם ולקבל התייחסויות מחבריהם לקבוצה.

קבוצת ביבליותרפיה
טיפול באמצעות תהליכי קריאה, כתיבה וצפייה בסרטים. לקבוצה מובאים טקסטים ספרותיים שהמשתתפים קוראים/שומעים ומוזמנים להגיב אליהם. הדגש הוא על התהליך והאינטראקציה עם הטקסט והקבוצה. במהלך המפגש מתהווה תנועה לעבר העמקה בטקסט וקריאות סימבוליות המניעות תהליכים רגשיים, תוך ובין-אישיים. המשתתפים מוזמנים להגיב לטקסט המובא בעל-פה ובכתיבה אישית, בהשראת הטקסט ותגובות חברי הקבוצה.

קבוצת ריפוי בעיסוק-קבוצה תפקודית
מטרת הקבוצה עבודה על מיומנויות קוגניטיביות ותפקודיות שונות – קשב, ריכוז, יכולת תכנון, התארגנות במרחב, כיווניות, מוטוריקה עדינה ועוד, תוך עידוד יצירת אינטראקציה ותקשורת בין המשתתפים, וכן עבודה ברמה פרטנית או בתת-קבוצות. המשתתפים נחשפים למגוון חומרי יצירה וניתנת אפשרות לתת ביטוי וחופש ליצירה ולדמיון.

קבוצה דינמית
קבוצה זו, המונחית ברוח אנליטית קבוצתית, נועדה להביא לשיפור ביכולתם של המטופלים להיות בקשר ובתקשורת עם אחרים ועם עצמם. המשתתפים מוזמנים לדיבור ספונטני וחופשי, תוך התבוננות על מרכיבים לא מודעים המתבטאים בתקשורת בין המשתתפים בקבוצה. המבט בקבוצה מופנה להשתקפויות הדדיות בין המטופלים ולקשר בין התכנים העולים ביחסים ביניהם לבין יחסיהם עם דמויות מש

בקבוצה טיפולית זו מעלים המטופלים על הבמה סצינות מחייהם, בסיוע של משתתפים נוספים בקבוצה ובליווי המנחה. אלו יכולות להיות סצינות  מן המעותיות בחייהם.

קבוצת חוויה
מטרתה של קבוצה זאת לעסוק בעיקר נושאים של החלמה ושיקום באופן חוויתי . המטופלים מקבלים מידע אך גם עוברים תהליכים באופן חווייתי. תוכן הקבוצה משתנה בהתאם לצרכי המטופלים .

קבוצת "מנגינות הנפש"
קבוצה חווייתית בה המטופלים מעבדים תהליכים נפשיים באמצעות מוזיקה ותנועה.

קבוצת פסיכודרמה
בקבוצה טיפולית זו מעלים המטופלים על הבמה סצינות מחייהם, בסיוע של משתתפים נוספים בקבוצה ובליווי המנחה. אלו יכולות להיות סצינות  מן ההוה, כגון קונפליקטים משפחתיים או מתחים בעבודה, סיטואציות עתידיות, אשר מייצגות התמודדויות עתידיות עם קבלת משרה, הליכה לועדה פסיכאטרית, ועוד. כמו כן לעיתים נעשית עבודה סיטואציות מן העבר, המאפשרות שיח באמצעות משחק דרמטי עם אנשים עמם יש למטופלים עניינים בלתי פתורים, אחרים משמעותיים אשר אינם עוד בחיים, וכדומה. כל אלו מועלים על הבמה הפסיכודרמטית ומתורגלות דרך משחקי תפקידים.

הקבוצה מאפשרת למשתתפים לנוע במרחב ולקחת על עצמם תפקידים שונים שהם אינם מורגלים אליהם במציאות היומיומית. בקבוצה נעשה שימוש בתנועה, מוזיקה, ומשחק, תוך שימוש באביזרים או תחפושות. דבר זה מאפשר להגדיל את הספונטאניות והיצירתיות בקרב המטופלים, ומאפשר התמודדות עם נושאים כמו תפיסת מקום, ויסות רגשות, עיבוד כעסים מול דמויות משמעותיות ועוד.

יובל בן-אמנון

צוות המחלקה:
ד"ר יובל בן-אמנון – מנהל המחלקה

פסיכולוגית קלינית מומחית: תמי גליקמן – גבריאלי

עובד סוציאלי קליני: אוהד בן מנחם

מרפאה בעיסוק: ענת גיל

ביבליותרפיסטית: אסנת גרברסקי – קמחי   
מטפלת בפסיכודרמה: טללית דורי פרנקל

אחות אחראית: דריה חזין

עמית מומחה: עדי בר- ניר

השארת תגובה

חייבים להתחבר כדי להגיב.