מכרז מספר 2/23
בנושא רכישת גורר חשמלי
עבור המרכז הרפואי לבריאות הנפש מזור

מסמכי המכרז