מכרז מספר 10/21 בנושא רכישת רכב תפעולי לגרירת משאות כבדים

מסמכי המכרז