לוגיסטיקה במערכות הבריאות-ביה"ח זכה בפרס מנכ"ל – מקום ראשון בנושא עיצוב תומך החלמה במחלקות פסיכיאטריות סגורות

ביה"ח זכה בפרס מנכ"ל – מקום ראשון בנושא עיצוב תומך החלמה במחלקות פסיכיאטריות סגורות.

העיצוב המרחבי המסורתי של מתקני בריאות בא לתת מענה לשיפור היעילות, העלויות התפקודיות ומתן פלטפורמות יעילות עבור המטופלים לשוליים.
לפני כשנתיים יזמה פרופ' קרמר את הזמנתם של אנשי הנדסת אנוש ואדריכלות בטכניון כדי לחקור ולהציג את הדרוש לשם שינוי, שיפור ועיצובמחדש של מרחב השהייה המשותף והחצר של מחלקת האשפוז הסגורה לגברים. היועצים היו פרופ' דניאל גופר, ראש המרכז להנדסת אנוש בפקולטה לתעשייה וניהול בטכניון, פרופ' נעמי ביטרמן מהפקולטה לאדריכלות בטכניון וצוות חוקרים מטעמם.

תוצאות: נבנתה תוכנית מקיפה לשינויים מבניים, עיצוביים ותפקודיים בצוות לפי עקרונות עיצוב תומך החלמה. חווית המטופל השתנתה באופן מובהק במרחב המשותף, התווספו פעילויות בינאישיות וחברתיות ונרשם שיפור באיכות הטיפולית הכוללת של המחלקה ובתחושת הביטחון של המטופלים והצוות.