מכרז 19-18 שמיכות פוך

מכרז 19-18 שמיכות פוך

מכרז 19-18 שמיכות פוך מסמכי מכרז סופי

מכרז לתגבור מערכת טלוויזיה במעגל סגור במחלקות מס' 11/18

מכרז לתגבור מערכת טלוויזיה במעגל סגור במחלקות מס' 11/18

מצ"ב קבצי המכרז 11/18 תגבור מערכת טלוויזיה במעגל סגור במחלקות: mahlaka-5-7-mazlemot-01.05.18-מחלקה 5 מצלמות mahlaka-5-7-mazlemot-01.05.18-מחלקה 7 מצלמות mahlaka-6-kaemet-mazlemot-01.05.18-מחלקה 6 מצלמות mahlaka-6-mazlemot-01.05.18-מחלקה 6 מצלמות mahlaka-9-10-mazlemot-01.05.18-מחלקה 9 מצלמות mahlaka-9-10-mazlemot-01.05.18-מחלקה 10 מצלמות MA-TI-18-mazlemot-01.05.18-מטי מחלקה 1