מכרז מספר 18/21 בנושא רכישת רכבים תפעוליים
מכרז פומבי מס'  19/21 לקבלת הצעות לרכש חשמל מיצרנים פרטיים

מכרז פומבי מס' 19/21 לקבלת הצעות לרכש חשמל מיצרנים פרטיים

מסמכי המכרז מסמך הבהרות דוח צריכת חשמל 2020

מכרז מספר 10/21 בנושא רכישת רכב תפעולי לגרירת משאות כבדים
מכרז מספר 8/21 בנושא רכישת רכב תפעולי לגרירת משאות כבדים
מכרז מספר 7/21בנושא רכישת שמיכות פוך עבור מטופלי המרכז הרפואי מזור

מכרז מספר 7/21בנושא רכישת שמיכות פוך עבור מטופלי המרכז הרפואי מזור

מסמכי המכרז מסמך הבהרות ושינויים מס' 2 מסמך הבהרות ושינויים מס' 1

מכרז מספר 6/21 להקמה, תפעול וניהול של בית קפה חלבי וחנות נוחות במרכז הרפואי לבריאות הנפש מזור בעכו

מכרז מספר 6/21 להקמה, תפעול וניהול של בית קפה חלבי וחנות נוחות במרכז הרפואי לבריאות הנפש מזור בעכו

מסמכי המכרז תשריט המבנה ,תוכנית תקשורת ,תוכנית מבנה ,תוכנית מים ,תוכנית חשמל, תוכנית כריזה ,תוכנית ביוב הבהרות ושינויים 1