מכרז 2/19

מכרז 2/19

מכרז פומבי 2/19 לאספקת ציוד משקי – מוצרים חד פעמיים וציוד מטבח חוברת מכרז הבהרה מס' 1 הצעת מחיר