מכרז 1/19 -למתן שירותי הדרכה להחלמה מהתמכרות עבור מטופלי המרכז הרפואי

מכרז 1/19 -למתן שירותי הדרכה להחלמה מהתמכרות עבור מטופלי המרכז הרפואי

https://www.mazorhealth.co.il/wp-content/uploads/2019/01/מסמכי-המכרז-נוסח-סופי.pdf