דיאלוג פתוח (Open Dialogue)

דיאלוג פתוח (Open Dialogue) היא גישה מערכתית הומאנית לטיפול במשברים נפשיים
חריפים מחוץ לבית החולים הפסיכיאטרי, שפותחה בפינלנד בשנות ה-80.

גישה זו מדגישה את החשיבות של יצירת משמעות לסיטואציה המשברית. היא מתאפיינת בגמישות, התאמה לפונה, במתן כבוד והקשבה, ומטבעה אינה הירארכית – התהליך הטיפולי מדגיש את החשיבות של השמעת ריבוי קולות, מבלי לבכר אחד על פני האחר. גם המטפלים אינם נתפסים כבעלי הידע הבלעדיים, וקולם מצטרף לריבוי הקולות גם סביב קבלת ההחלטות בטיפול.

הפגישות הטיפוליות נערכות במסגרת "רשת התמיכה" (Social network) של הפונה, אשר חבריה מהווים שותפים פעילים בתהליך ההחלמה. הרכב הרשת, אשר כולל בני משפחה או דמויות משמעותיות אחרות, נקבע ע"י הפונה ועשוי להשתנות במהלך הטיפול.

פגישות הטיפול נערכות בסביבה הנוחה לפונה ולחברי הרשת, ומתקיימות בתדירות משתנה על פי צרכיהם. בכך עשוי טיפול בגישה זו למנוע במקרים רבים צורך באשפוז.

מחקר גדול בנורווגיה מצא, כי בעזרת תהליך דיאלוג פתוח, שוחררו מטופלים רבים מבי"ח
פסיכיאטרי, ובנוסף נמנעו אשפוזים חוזרים רבים. מלבד אלמנט מניעת האשפוזים, נצפה שיפור
משמעותי בחווית המטופל ,המשפחה והקשר ביניהם למערכת הטיפולית.

במזור קיים צוות  דיאלוג פתוח אשר פוגש את המטופל ואת הרשת המשפחתית- חברתית שלו,
בתדירות המתאימה לרשת ולמטופל, תוך ליווי פסיכיאטרי ברוח הגישה.

אנשי הצוות:
ד"ר דוד אלון- מנהל יחידת אשפוז יום
איתמר ערבות- פסיכולוג קליני
טללית דורי פרנקל- מטפלת בפסיכודרמה ופסיכותרפיסטית
מאיה שחר- אחות מוסמכת
תמר פלג- מתאמת מחקר, יו"ר ועדת הלסינקי
ליון גיא- עמיתה מומחית
אופיר כהנא- עמית מומחה