ביקור של ח"כ יאיר גולן

ביקור של ח"כ יאיר גולן.
אלוף במיל, כיהן כסגן הרמטכל.
ממפלגתו של שר הבריאות.

ביום 15/06/2021 ביקר חה"כ יאיר גולן במרכז הרפואי לבריאות הנפש מזור חה"כ מאד התרשם מהצוות כולו משק, מטבח, אבטחה, צוותי סיעוד ופרארפואיים ומן הרופאים.
דיבר על שליחות אמיתית.
מאידך הביע תרעומת על התשתיות.