מחלקת הבטחון של בית החולים  מבצעת פעולות הדרושות לשם שמירה על ביטחונו של אדם או רכוש או במבנה, וכן פעולות למניעת פגיעה בהם.

במסגרת המטרות והיעדים  של בית החולים נגזרו המשימות של מחלקת הבטחון ובתוכם :
•  הפעלת מערך  אבטחה עפ"י נוהל 500.
• טיפול באירועים חריגים של אלימות פיזית ומילולית  וכן מניעת נזק בכל המתקנים שבתחום אחריות בית החולים.
• רענון ותרגול נוהלי בטחון
 
שיפור המוכנות במתקנים השונים להתמודדות עם תרחישי איום פח"ע כנדרש בהנחיית משטרת ישראל:
1. העשרה מקצועית ובעיקר של האחמש"ים.
2. עדכון ופיתוח נהלי בטחון לאבטחה פיזית בשגרה וחירום.
3. שמירת הכשירות המקצועית ע"י הדרכות ותרגילים.
4. סיום כל הפרויקטים ובעיקר הגדר והמצלמות.
 

שיפור המוכנות במתקנים עם הפרות סדר ציבורי וגילוי האלימות במוסדות הרפואיים, על ידי השגת היעדים הבאים:
1. כתיבת נוהלי התמודדות מערכתי עם תופעת האלימות בבית החולים, בעיקר במיון.
2. שיפור המודעות והמוכנות של ועדת האלימות בבית החולים להתמודדות עם תופעת האלימות.
3. שיפור המעקב אחרי וועדת האלימות החלטות, ואופן ישומן בפועל.

 יצירת כלים לשימוש הנהלת בית החולים לקידום תהליכי תכנון והקצאת משאבים למחלקת הביטחון בבית החולים.

ואסף סעב – קב"ט ביה"ח

השארת תגובה

חייבים להתחבר כדי להגיב.