שי ו"תפילת האחות", חולקו לאחיות ביום האחות הבינלאומי בביה"ח "מזור" (לשעבר "מזרע") בעכו

בבית החולים "מזור" (לשעבר "מזרע") בעכו, ציינו את אירועי יום האחות הבינלאומי ובמסגרתו ,מנהלת ביה"ח פרופ' אילנה קרמר, מנהל הסיעוד דרור טרן וועד עובדי ביה"ח ציינו לשבח את עבודתם של האחים והאחיות  במחלקות ביה"ח ובמרפאות הקהילה/

קישור לפרסום בעיתונות:

https://thepulse.co.il/index.php/43278-2017-05-24-07-32-58

http://www.zepo.co.il/katava.asp?NewsID=38624&CatID=37