עמותת ידידי המרכז לבריאות הנפש מזור.
עמותת ידידי המרכז לבריאות הנפש מזור , נוסדה בשנת 2003 כעמותה רשומה ומוכרת במטרה לסייע למרכז לבריאות הנפש מזור.
העמותה פועלת באמצעות וועד מנהל המונה כ-7 אנשי עסקים וחברה הממלאים את תפקידם בהתנדבות ומקדישים מזמנם בסיוע לרווחת המטופלים.
אחד מיעדי העמותה הוא להביא למודעות הציבור את הפעילות הברוכה והחשובה המתבצעת בין כתלי המרכז לבריאות הנפש.

"חברה מצליחה היא חברה מאפשרת לשלב את החריג והשונה בתוכה ללא כל סייגים והגבלות".

 אגודת ידידי ביה"ח –

עו"ד יגאל אלון – יו"ר העמותה
גב' חוה לוין – מנכ"לית העמותה
ד"ר לאונרדו מוגילנסקי – גזבר כבוד
מר רוני קפלן , מר מיקי גולדווין , מר גדעון קורן , גב' סנדי אילוז , ד"ר ראובן פולק , גב' סטלה חילוואני, מר מיכאל אלוש , עו"ד אנה מן ומר דני וייצמן.

 

מידע תקשורת ותרומות :

עמותת ידידי המרכז
לבריאות הנפש מזור עכו.

מס חשבון –   1555318
בנק –   דיסקונט לישראל, סניף נהריה.
טלפון –  חוה לוין – 0507292794
מייל –  havalevin101@gmail.com 

עמותת הידידים פועלת להשגת תרומות לצורך קידום המחקר בתחום בריאות הנפש , סיוע ברכישת ציוד והוצאה לפועל של פרוייקטים לקידום הטיפול בחולים .

מתן תרומה לעמותת הידידים הינה הזדמנות פז להשפיע ולתרום.

תרומות תתקבלנה בברכה.

עמותת הידידים פועלת להשגת תרומות למימוש צרכי המרכז הרפואי ולסייע לרווחת המטופלים בכל תחומי התרבות ופנאי." – …להשגת תרומות לצורך קידום המחקר בתחום בריאות הנפש , סיוע ברכישת ציוד והוצאה לפועל של פרוייקטים לקידום הטיפול בחולים .