מכרז מספר 5/18 בנושא אספקת ציוד חשמל – תאורת לד וכבלים

מכרז מספר 5/18 בנושא אספקת ציוד חשמל – תאורת לד וכבלים

מכרז 5-18 ציוד חשמל – תאורת לד וכבלים קישור לקובץ קובץ הבהרות על משתתפי המכרז המורידים את מסמכי המכרז באמצעות אתר האינטרנט לדאוג לרישומם אצל המזמין, וזאת על ידי העברת פרטי