מכרז 3-17 לאספקת ציוד משקי

מכרז 3-17 לאספקת ציוד משקי

מכרז 3-17 לאספקת ציוד משקי קובץ 1 קובץ 2 גיליון פריטים  

מכרז מספר 2/17 בנושא רכישת שמיכות פוך עבור מטופלי המרכז הרפואי

מכרז מספר 2/17 בנושא רכישת שמיכות פוך עבור מטופלי המרכז הרפואי

מכרז מספר 2/17 בנושא רכישת שמיכות פוך לחץ כאן הבהרות