גב' דינה מרגול – מרכזת תחום אבטחת איכות הטיפול

גב' קרן שחר -מרכזת תחום ניהול סיכונים בביה"ח

מטרת פעילות ניהול הסיכונים היא הבטחת איכות ובטיחות הטיפול.